O nás

THC Predators je neziskové občianske združenie založené v roku 2015. 

Naším cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti športu, vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti.

Hlavným cieľom je však budovanie tradície STIGA stolného hokeja na Slovensku.

 

Chceš si zahrať ? Neváhaj a príď medzi nás !

Pravidelne nás môžeš zastihnúť každý utorok o 18:00 hod.  ... Podzámska ul. 6 - oficiálny názov Denné centrum seniorov, Nové Zámky

 

Chcete nás podporiť v našej činnosti ?

Ak si predstavujete pod sponzorským darom iba veľké finančné čiastky alebo dary – mýlite sa. 

Ak nás chcete podporiť finančným príspevkom, pošlite ho na náš účet:

VÚB Banka: SK20 0200 0000 0029 0936 2491  

Ak nám viete a chcete poskýtnúť vecné dary, kontaktujte nás prosím telefonicky alebo mailom. 

Za akúkoľvek finančnú či vecnú pomoc vopred ďakujeme a veľmi si toho vážime.